TRIVSELBIL HAR VARIT I BILENS TJÄNST SEDAN 1989

Trivselbil startades för snart 30 år sedan i Tullinge. Kunderna finns nu liksom då både bland återförsäljare och bilhandlare men även privatpersoner och näringsliv i övrigt. Vi finns idag kvar på samma plats där allting startade, med samma bilintresse och med samma goda service.

Vi finns även i Rissne där vi bedriver bilvård i nära samarbete med Toyota Center Europeiska Motor AB och Toyota Sweden AB.

Miljöpolicy

TRIVSELBIL AB bedriver rekonditionering av fordon, bilservice, försäljning av släpvagnar och tillhörande kringtjänster till företag, organisationer och privatpersoner inom Stockholmsområdet.

TRIVSELBIL AB ska bemöta kunder på ett trevligt sätt och våra produkter och tjänster ska hålla en hög kvalitet.

TRIVSELBIL AB ska verka för att minska påverkan av miljön inom ekologiskt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga ramar.

  • Vi ska följa tillämplig lagstiftning inom vårat verksamhetsområde
  • Vi ska arbeta förebyggande och sträva efter förbättringar
  • Vi ska inom ovan nämnda ramar prioritera varor och tjänster som innebär mindre belastning på miljön
  • Vi ska informera all personal om företagets miljöpolicy
  • Vi ska vara lyhörda för förändringar i omvärlden
  • Vi ska ta tillvara våra anställdas, kunders och leverantörers kunskaper, åsikter och idéer

Öppettider Tullinge

Måndag - Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 15:10
Lördag - Söndag: Stängt
Lunch: 10:30 - 11:15